Конфиденциалност

Използване на лични данни:
Моля, прочетете внимателно публикуваната тук информация, преди да предоставите ваша лична информация:

Чрез www.stuklena-vata.com се събират лични данни като име, имейл адрес, и др., доброволно предоставени от всеки участник в промоциите на фирма Кнауф Инсулейшън ЕООД или посетител на сайта. Личните данни се използват за изпълнение на вашата заявка за участие в промоционални кампании, както и за изпращане на актуална информация за нашите нови продукти или промоции.  Регистрирайки се за участие в промоциите, вие доброволно се съгласявате да използваме вашите данни за връзка с вас и включването ви в нашата база данни.

С изключение на упоменатите по-долу случаи, ние не предоставяме дадените от Вас лични данни. Изключенията са следните:

• Информацията се споделя с нашите партньори, които работят по поддържането на сайта и промоциите ни. Те са задължени да спазват правилото за поверителност;
• Вероятно бихме могли да имаме съвместна промоция с друга компания, която ще се ползва от предоставените от вас данни.

Кукита/Проследяващи технологии
Сайтът не използва кукита или проследяващи технологии.

Поверителност на информацията изключване, промяна и оценка
Предоставените от вас лични данни са строго поверителни. Само упълномощени лица имат достъп до тях. Всички имейли и писма Ви дават възможност във всеки един момент да пожелаете изключване от наш списък или база данни.

Ако имате допълнителни въпроси относно използваната от нас лична информация,както и други такива свързани с настоящата промоция, моля да се свържете с нас като използвате информацията от меню КОНТАКТИ.

KNAUF INSULATION си запазва правото да нанася промени в настоящата политика за набиране на лични данни. Всяка промяна ще бъде отразена.

Март 2012г.