ECOSE® Technology

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Продуктите на Knauf Insulation не са вредни за човешкото здраве. Това беше официално декларирано на срещата на IARС (Международна агенция за изследване на рака), проведена от 9 до16 октомври  2001г. в Лион, Франция, на която минералната и производната й каменна минерална вата бяха класифицирани в  “Група 3”, т.е. като неканцерогенни материали.


Съществува ли риск за работниците по време на производството и монтажа на каменна минерална вата?

Резултатите от множеството проведени изследвания не показват каквато и да било връзка между работата с каменна минерална вата и повишения риск от белодробни заболявания. По време на производството се отделят силно биоразграждащи вещества, които не са опасни за човешките клетки. При случайно вдишване на частици/влакна от каменна минерална вата те бързо биват отделяни от човешкия организъм или се освобождават чрез телесните течности.


Причиняват ли проблеми частиците от каменна минерална вата след монтажа на изолацията?

Съществуват множество догадки относно количеството влакна от каменна минерална вата, което остава в сградите след монтажа на изолацията. Ето няколко основни факти в тази връзка:

След като веднъж е монтирана, каменната минерална вата не разпръсква влакна във въздуха; измерванията, направени в сгради с такава изолация, показват, че количеството влакна от каменна минерална вата е толкова малко, че често дори не може да бъде измерено.

Частици от каменна минерална вата не са открити в белите дробове на хора, живеещи в по-големи населени места. Заключението е, че нивото на тези частици е много ниско и в случаите, когато те попаднат в белите дробове много бързо биват изхвърляни и поради това не представляват опасност за човешкото здраве.


Кожни раздразнения?

При някои хора се появява временен сърбеж след съприкосновение с каменна минерална вата. Този сърбеж е механична реакция, а не химична, към грапавите и груби частици каменна минерална вата и той обикновено спира, когато няма съприкосновение с материала и/или след обилно измиване на ръцете. Не се препоръчва да триете и чешете раздразненото място.


Раздразнение на гърлото и очите?

Възможното раздразнение на горните дихателни пътища наподобява на това, причинено от прах с различен произход. След случайно излагане на влакна от каменна минерална вата, излезте на чист въздух и обилно изплакнете гърлото и очите в продължение на няколко минути.Ако раздразнението продължи, потърсете лекарска помощ.

 

Пълна презентация на ECOSE® Technology